Supervizare în terapia centrată pe emoții (EFT) și psihoterapie familială sistemică

Supervizarea clinică este un proces de creștere profesională și personală bazat pe o relație supervizor-terapeut clădită pe încredere, susținere, respect și feedback constructiv. Relația de supervizare este esențială de-a lungul oricărui proces terapeutic, mai ales la început de drum în specializarea în psihoterapie. De aceea, pe lângă modulele de supervizare care se desfășoară în cadrul programului de formare în psihoterapie sistemică, oferim ședințe de supervizare și consultații profesionale atât în grup cât și individual în două specializări: terapia centrată pe emoții/Emotionally Focused Therapy (EFT) și psihoterapie familială sistemică. Supervizarea este oferită de supervizori acreditați de Colegiul Psihologilor din România și de forurile internaționale în modalitățile terapeutice menționate.

Criteriile de selecție pentru participarea la supervizarea în grup: cel puțin doi ani de formare în psihoterapie sistemică sau EFT.

Supervizarea în grup are loc o dată pe lună, astfel:

  • Supervizare EFT: a treia joi din fiecare lună
  • Supervizare sistemică: ultima marți din fiecare lună

Înscrierea în grup se face completând formularul de înscriere:

Home 9 Servicii formare 9 Supervizare în terapia centrată pe emoții (EFT) și psihoterapie familială sistemică